ประวัติความเป็นมา


 

ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ ตำบล

              ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยมีนายขุนนาพู่ พัฒนากิจ เป็นกำนันคนแรก โดยตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณบึงชวนในปัจจุบัน ตำนานเก่าแก่ได้กล่าวว่าตำบลนาพู่ ได้ก่อตั้งพร้อมกับอำเภอเพ็ญ เมื่อประวัติศาสตร์พร้อมกับหนองหาน เป็นเมืองของพระยาขอม ผู้เป็นเศรษฐีมีโคตัวหนึ่งเป็นมิ่งเมืองชื่อ “อีสู้” สถานที่สำหรับเลี้ยงโคเรียกว่า “ดอนพู่” ต่อมาจึงได้นำชื่อตามดอนเลี้ยงโคสมัยนั้นมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน เรียกชื่อบ้านนาพู่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมด 59 ตารางกิโลเมตร กระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นสภาตำบล เมื่อวันที 2 มีนาคม 2538 และประกาศจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539 โดยมี นายสำรอง บุตรแก้ว เป็นประธานกรรมการบริหารเป็นคนแรก และมีนายวิทยา มาทอ ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ เป็นคนแรก และประกาศปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล จากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ปัจจุบันมี นายอภิสิทธิ์ สุขวงษ์ เป็นกำนันตำบลนาพู่

 

             ตำบลนาพู่ เป็นตำบลหนึ่งใน 9 ตำบล และ 2 เทศบาลตำบลของอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอเพ็ญประมาณ 26 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย และเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี