สายตรงนายก


 

 

ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี

ที่อยู่: เลขที่ 581 หมู่ที่ 2 บ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150

เบอร์โทร.089-8636946 , 087-8557535

ผ่านอีเมล์ 
โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทยเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร