เกี่ยวกับเรา

การติดต่อ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี


ที่อยู่: เลขที่ 581 หมู่ที่ 2 บ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ไปรษณีย์ 41150


Phone: 042-219917

Fax:

Webpage: www.watsawarng.ac.th


แบบฟอร์มการติดต่อ

หารส่งเมล์ ฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก